ஸ்தல வரலாறு

மேன்மைகொள் சைவநீதி மிகுந்து விளங்கும் சான்றோடைய தொண்டை மண்டலத்தில் பட்டு மாநகரம் என்று மக்களால் போற்றப்படுகின்றதும் , தசரத மகா புராணத்தில் தரமாரண்ய ஷேத்திரம் என்று புகழப்படுவதுமாகிய ஆரணி மாநகரத்தின்.. மேலும் படிக்க

திருவிழாக்கள்

விழவு என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததே விழா என்பதாகும் விழவு விழித்துக்கொண்டு மகிழ்வதர்குரிய நிகழச்சிகளில் சிறந்து எதுவோ அது விழிவு , விழைந்து செயல்படும் நிகழ்ச்சி விழைவு , இதனை இறைவனைக் கருதி கொண்டாடப்படுவதை விழா என்பர்..மேலும் படிக்க

செய்திகள் & நிகழ்ச்சிகள்

எங்களை பின்தொடர