செய்திகள் & நிகழ்ச்சிகள்

January 2022
24.01.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
15.01.2022 – வருஷாபிஷேகம் & திருவூடல் மகா உற்சவம்

February 2022
23.02.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
15.02.2022 – நடராஜர் அபிஷேகம் – மாலை

March 2022
25.03.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
18.03.2022 – பங்குனி உத்திரம்
01.03.2022 – மஹா சிவராத்ரி

April 2022
26.04.2022 – திருநாவுக்கரசர் குருபூஜை
24.04.2022 – நடராஜர் அபிஷேகம் – காலை
23.04.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
14.04.2022 – குருபெயர்ச்சி

May 2022
22.05.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
19.05.2022 – திருஞானசம்பந்தர் குருபூஜை

June 2022
21.06.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
04.06.2022 – சேக்கிழார் குருபூஜை

July 2022
23.07.2022 – ஆடி கிருத்திகை
20.07.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
06.07.2022 – நடராஜர் அபிஷேகம் – ஆனித் திருமஞ்சனம்
03.07.2022 – மாணிக்கவாசகர் குருபூஜை

August 2022
31.08.2022 – விநாயகர் சதுர்த்தி
19.08.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்\
05.08.2022 – சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் குருபூஜை

September 2022
30.09.2022 – நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள் – நாராயணி அலங்காரம்
29.09.2022 – நவராத்திரி நான்காம் நாள் – அன்னபூரணி அலங்காரம்
28.09.2022 – நவராத்திரி மூன்றாம் நாள் – கந்தனுக்கு வேல் வழங்கும் திருக்காட்சி
27.09.2022 – நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் – மீனாட்சி அலங்காரம்
26.09.2022 – நவராத்திரி ஆரம்பம் – முதல் நாள் – பராசக்தி அலங்காரம்
17.09.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
09.09.2022 – நடராஜர் அபிஷேகம் – மாலை

October 2022
30.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி நிறைவு.
29.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி ஐந்தாம் நாள்
28.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி நான்காம் நாள்
27.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி மூன்றாம் நாள்
26.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி இரண்டாம் நாள்
25.10.2022 – ஸ்கந்த ஷஷ்டி ஆரம்பம்
17.10.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
08.10.2022 – நடராஜர் அபிஷேகம் – மாலை
05.10.2022 – விஜயதசமி – ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம்
04.10.2022 – ஆயுத பூஜை – சரஸ்வதி அலங்காரம்
03.10.2022 – நவராத்திரி எட்டாம் நாள் – துர்கை அலங்காரம்
02.10.2022 – நவராத்திரி ஏழாம் நாள் – மாவடி சேவை
01.10.2022 – நவராத்திரி ஆறாம் நாள் – லஷ்மி அலங்காரம்

November 2022
16.11.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
07.11.2022 – அன்னாபிஷேகம்

December 2022
16.12.2022 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
06.12.2022 – கார்த்திகை தீபம்.

January 2023
15.01.2022 – திருவூடல் மகா உற்சவம்
14.01.2023 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்
05.01.2023 – நடராஜர் அபிஷேகம் – பின் இரவு
06.01.2023 – நடராஜர் அபிஷேகம் – ஆருத்ரா தரிசனம்

February 2023
13.02.2023 – தேய்பிறை அஷ்டமி – பைரவர் அபிஷேகம்

March 2023
29.03.2023 – சனிபெயர்ச்சி
05.03.2023 – நடராஜர் அபிஷேகம் – மாலை

முந்திய செய்திகள் பார்க்க >>